Muzeum T.G.Masaryka


Zámek Lány, 1923

[1] Lány

Historie obce Lány sahá do středověku. Podle toho, co zaznamenali kronikáři Kosmas a Václav Hájek z Libočan, nacházela se v okolí sídla prvních přemyslovských knížat.


Lány postupně drželi či užívali:

Kladenští z Kladna (poslední třetina 14. stol. - husitské či pohusitské období)
Jan Hromada z Boršic (? - 1528)
Zejdlicové ze Šenfeldu (1528-1581)
Martinicové ze Smečna (1581-1589)
Česká královská komora (1589-1658)
Schwarzenberkové (1658-1685)
Valdštejnové (1685-1731)
Fürstenberkové (1731, resp. 1734-1921)
Československá republika (1921)

Podle zákona z 15.4. 1920, č. 320 Sb. zákona o zřízení vedlejšího úředního sídla prezidenta republiky zakoupil Československý stát na základě trhové smlouvy ze dne 15.7.1921 od šlechtického rodu Fürstenberků velkostatek Lány s Ploskovem a revíry Lány, Běleč, Ploskov za vzájemně smluvenou cenu trhovou a to lánský zámek s parkem a příslušnými budovami 12 500 000,-Kč a za ostatní nemovitosti
12 370 000,- Kč, úhrnem 24 870 000,- Kč.


T.G.Masaryk na vyjížďce
v zámeckém parku


Do Lán přijel T. G. Masaryk poprvé, společně s rodinou, dne 11. 8. 1921 kolem 18 hod., po svém návratu z téměř tříměsíčního ozdravného pobytu na italském ostrově Capri.

"Dne 11.srpna 1921 přijel pan prezident Masaryk o 6.hod. večer na Lány do zámku, který je zřízen na jeho letní sídlo. K uvítání na nádraží byli lánský starosta V. Hamouz, předseda okres. správ. komise Ant. Pavelka, dále přednosta okres. správy polit. místodr. rada Jar. Vysoký; 3 děvčátka měla uvítací přání atd. Od nádraží až ke bráně zámecké byl po obou stranách silnice špalír ze sokolů, hasičů, školní mládeže a četného obecenstva. Napřed jelo auto, pak 4 jízdní sokolové na koních, pak starostové obecní a okresní, pak zase auto jiné a za provolání "Na zdar" vjel průvod do parku. Příjezd celý až do parku byl filmován.Dne 18. srpna o 5.hod. odp. byl koncert v zámeckém parku jako uvítání od spolku hudebně pěveckého "Dalibor" z Nového Strašecí. Návštěva byla ohromná, přitom vybíráno bylo na "Masarykovu Ligu".
Pan prezident jsa ubytován v Lánech, jezdí v autu do okolí, častěji na koni a také pěšky, jest proto dosti často k vidění".

 Z lánské kronikyLÁNY SE STALY MASARYKOVI AŽ DO JEHO SMRTI DOMOVEM.


Společný hrob rodiny Masarykovy
(původní fotografie)

(dnešní foto)

Den otevřených dveří na zámku v Lánech

Ve výroční den narození T.G.Masaryka, v úterý dne 7.března 2000, byly vůbec poprvé zpřístupněny veřejnosti interiéry zámku Lány.Návštěvníci si prohlédli nejcennější prostory zámku, například reprezentační Audienční salon, Kuřácký salon, Hudební salon a Velkou jídelnu, prezidentovu pracovnu, kde T.G.Masaryk v prosinci roku 1935 abdikoval, ale i soukromé části bytu prezidenta T.G.Masaryka a jeho rodiny: soukromou jídelnu, pokoj a ložnici Charlotty a Alice Masarykových a především pokoj prezidenta T.G.Masaryka, kde 14.září 1937 zemřel. Všechny prostory jsou od dob prvního československého prezidenta užívány prezidenty republiky. Návštěvníci uviděli interiéry tak, jak se dochovaly do dnešní doby po posledních úpravách z počátku 90.let a jak jsou užívány současným prezidentem republiky.


posmrtná maska

V úmrtním pokoji prezidenta T.G.Masaryka byla vystavena jeho posmrtná maska, odlitek obličeje a ruky, kterou v předvečer Dne otevřených dveří předala na tomto místě prezidentu Václavu Havlovi americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová jako dar americké vlády prezidentu republiky. Masku získalo před jedenácti lety velvyslanectví Spojených států amerických v Praze od amerického občana českého původu. Jde o jeden ze tří originálů posmrtné masky. První odlitek měl náležet státu, druhý Masarykově rodině a tento třetí sochaři Vincenci Makovskému, který odlitky obličeje a ruky bezprostředně po smrti prezidenta T.G.Masaryka pořídil. Jeho exemplář se dostal do soukromé sbírky, odkud byl na jaře roku 1989 nabídnut a předán americkému velvyslanectví.


Více k historii na další stránce, prosím pokračujte zde

 


Úvod | Muzeum T.G.Masaryka | Historie Muzea | Odkaz T.G.M. | e-mail