Na vznik Muzea TGM v Lánech se významně podílela Nadace pro zřízení a provozování Muzea T.G. Masaryka v Lánech. V této chvíli již Nadace neexistuje a její aktivity, především podávání žádostí o granty převzalo Občanské Sdružení Muzea T.G. Masaryka v Lánech.


Historie Nadace Muzea


Setkání příznivců myšlenky
vybudování Muzea T.G.M.,
Lánský zámek, 10/ 1999

Začátkem roku 1990, v atmosféře nadšení z politických změn, uspořádalo několik občanů, sdružených v lánské odbočce Občanského fóra, výstavu o T. G. Masarykovi. Výstava to byla amatérská, sestavená z různých zapůjčených nebo darovaných fotografií, dobových dokumentů.

Přibližovala tehdy četným návštěvníkům obce osobnost a myšlenkový odkaz prvního prezidenta Československé republiky

Postupně její provoz převzal Obecní úřad Lány a provozoval ji až do konce roku 1997.

Podle zápisů v knize návštěv se výstava četným návštěvníkům líbila, ale tvůrci si stále silněji uvědomovali, že svojí úrovní neodpovídá významu osobnosti T. G. Masaryka. Vznikla proto myšlenka vybudovat v Lánech muzeum hodné jména filosofa a státníka evropského významu. K tomuto účelu byla založena a dne 21.12.1995 do místně příslušného rejstříku nadací zapsána Nadace pro zřízení a provozování Muzea T. G. Masaryka v Lánech.

Registrace jejího statutu, upraveného podle zákona číslo 227/97 Sb., byla dne 23.12.1998 podána na Krajský obchodní soud v Praze a zápis do nadačního rejstříku byl proveden dne 27.1.1999. Činnost nadace podpořila řada známých osobností našeho politického a kulturního života, např. Ivan Medek, Ivan Kočárník, Josef Wagner, Jaroslav Opat a další.


pan Ivan Medek v rozhovoru s ČT,
Lánský zámek 1999
Informace o sponzorství

Sponzoři mohou přispět jakoukoliv částkou.

Dárci, kteří přispějí minimálně částkou 50 000 Kč, se stávají členy sboru konzultantů a získávají tyto garance:
- uvedení jména nebo loga firmy na čestné desce umístěné v budově muzea
- propagaci ve všech publikovaných materiálech nadace
- pravidelné informace o činnosti nadace
- přednostní účast na prestižních setkáních
- přednostní možnost využití exkluzivity sídla českých prezidentů.

S každým dárcem se uzavírá smlouva o sponzorském daru. Správce nadace garantuje, že finanční dary budou v plné výši, nebude-li si sponzor přát jinak, použity výhradně na přípravné projektové práce, propagační tiskoviny, stavební úpravy a rekonstrukci vlastního muzea T. G. Masaryka v Lánech.Seznam sponzorů a dárců


Ateliér Leonardo - grafické práce v hodnotě 82 000 Kč

  web: http://www.leonardo.cz
e-mail:
leonardo@leonardo.cz

JUDr. Felix Nevřela, advokátní kancelář - 50 000 Kč
   e-mail:
nevrela@volny.cz
Ing. Milan Bechyně - 5 000 Kč
Ing. Jan Loskot - 2 000 Kč
Colloredo Mansfeld - 10 000 Kč
Ing. Vlastimil a Václav Hořejší - 3 000 Kč
ČLUZ, a.s., Nové Strašecí - 30 000 Kč
Bohumil Soukup, Nové Strašecí - 3 000 Kč
RKZ - RAKO, a.s., Rakovník - 50 000 Kč

  web: http://www.rako.cz
e-mail:
rkz@rkz.cz

Porazil Kladno - 3 000 Kč
Karel Schwarzenberg - 49 999 Kč
Komerční banka - 40 000 Kč
Novákovi, Lány - 500 Kč
Časopis Týden - inzerát v hodnotě 10 000 Kč
Ing. arch. Tomáš Bezpalec - 15 000 Kč
Antonín Bechyně - projektové práce v hodnotě - 2 000 Kč
NATIVEL, k.s. - 50 000 Kč

  web: http://www.nativel.cz
e-mail
: nativel@nativel.cz

JUDr. Vladimíra Krupičková - právní služba - 18 150 Kč
NADACE Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 - 50 000 Kč
Novákovi, Lány - 500 Kč
T + G, v.o.s., Teplice
Služby dolů, a.s., Kladno
Roman Parkéš
PhDr. Václava Nováková

Masarykův ústav AV ČR, Praha - dvě sady publikací z vyd. činnosti MÚ AV ČR
Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., Praha - dvě sady publikací z vyd. činnosti ÚTGM, o.p.s..
RKZ, a.s., Rakovník 20 000 Kč


Mezi další sponzory patří Ing. arch. František Kozel a Ing. arch. Ivo Koukol, kteří bezplatně pracovali v porotě hodnotící vypsanou ideovou a architektonickou soutěž. Zvláštní poděkování patří firmě Charouz Holding, a.s. za poskytnutí prostor pro instalaci Výstavní síně T. G. Masaryka v Lánech. Expozice bude provozována do otevření Muzea T. G. Masaryka v Lánech.


ZA VŠECHNY PŘÍSPĚVKY A DARY UPŘÍMNĚ DĚKUJEME

PROJEKT VZNIKU MUZEA T. G.MASARYKA V LÁNECH SE USKUTEČŇUJE ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY


Úvod | Muzeum T.G.Masaryka | Historie Muzea | Odkaz T.G.M. | e-mail